G-stöd

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas på såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning. Det finns 4 varianter av G-stöd och till dessa finns det en mängd varianter av böjar, innehörn och ytterhörn.
Typ A används främst då trafikbelastningen av tyngre fordon inte är så stor. Lämplig till trottoarer utmed bostadsgator, parkeringsplatser, industriplaner, innergårdar, mindre rondeller mm. Höjd 100 mm
Typ B är lämpligt där högre avgränsning behövs och trafikbelastningen är större, t ex matargator, rondeller och refuger. Ett bra alternativ om en tidig toppbeläggning planeras i bostadsområden. Höjd 120 mm
Typ C är ett enkelt G-stöd till parker, trädgårdar och gårdsmiljöer med liten belastning från mekanisk snöröjning. Höjd 80 mm
Typ D är ett kraftigt avgränsat stöd för de tyngre trafiklederna som t ex större matarleder, in- och utfartsleder till tätorter, rodeller, refuger och industriplaner. Ett utmärkt alternativ till gator med stor belastning och återkommande behov av toppbeläggning. Höjd 160 mm

G-stöd innehörn

Trädgårdskantstöd frilagd

Liten och smidig kant
Vårt trädgårdskantstöd är anpassat för avgränsning av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts för större belastningar.
Lättarbetad kantförstärkning
Trädgårdskantstenen grävs ner i mark och fästs med fördel i jordfuktig betong.

Produktinfo

Mått: 500x250x50 mm
Styck/lpm: 2 st/lpm
Vikt: 1170 kg/pall (15 kg/st)
Antal st/pall: 78 st/pall

Färger: Natursingel, Svartvit marmor, dansk sjösten

Benders Slät Kantstöd


Vem sa att släta plattor är tråkigt? Tvärtom - enkelheten hjälper till att lyfta andra material, omgivning och grönska. Välj grundformat 35,40 eller 50 cm och komplettera med halvplattor och kantsten. Kantstenen finns i 500 mm och 700 mm.

Produktinfo

Mått: 500x250x50 mm
Styck/lpm: 2 st/lpm
Vikt: 1170 kg/pall (15 kg/st)
Antal st/pall: 78 st/pall

Färger: Grå

PRIS: 32 kr/st
Slät kantsten grå

Kantsten Granitkantstöd

Snyggaste avgränsningen i stadsmiljö
Våra granitkantstenar är råhuggna eller gradhuggna. Kantstenarna finns både som raka stenar och radier. Den vanligaste som är anpassad till trädgårdsmiljöer är RV6, som är 1000 mm lång och 75 mm tjock. Det finns även RV2 och RV4.

Förkortningen anger utseende
Granitkantstenen indelas i fyra varianter beroende på fasning och ytbehandling:
RV är en vinkelsten utan fas med råhuggen yta.
RF är en faskantsten med råhuggen yta.
GV är ofasad vinkelsten med gradhuggen krysshamrad yta.
GF är en faskantsten med gradhuggen krysshamrad yta.

Produktinfo

RV6

Mått: 1000x75
Vikt: 60 kg/st

PRIS: 259 kr/st
Granit kantstöd

© 2011 Swefin  |  Sjödalsvägen 40  |  141 46 Huddinge  |  Telefon 08-711 77 37  |  E-post info@swefinsten.se  |  Design By konsulterna.nu